You are here:   Home
- całościowy i segmentarny

Jest to zespół różnych zabiegów manualnych, które mechanicznie oddziałują na tkanki organizmu- skórę, mięśnie, stawy a także w postaci zmian odruchowych na układ krążenia, nerwowy, oddechowy, wewnątrz - wydalniczy i na narządy wewnętrzne.
Celem masażu jest nie tylko terapia ale także zapobieganie wielu chorobom. Jest także częścią odnowy biologicznej.